คสวามรู้สึกของตัวเองวันนี้ รักษาสิว

ความรู้สึกของตัวเองวันนี้ไม่อยากจะบอกว่าความสุขของคนเรานั้นจริง ๆ มาจากอะไร มันไม่ได้เกิดมาเลยความรู้สึกนี้ มันทำให้ผมคิดว่าจะมีอะรไบ้างที่ผมไม่คิดว่าขจะเกิดมาได้ เท่านี้ผมเองก็คิดว่าจะเกิดมาได้เท่านี้เอง มันเกิดมาเอง ๆไม่รู้ว่ารักษาสิว หายได้อย่างไร มันก็เท่านี้จริง ๆน ะครับ คนที่อยากจะให้สิวหาย มันไม่ยากเลย มันเกิดมาเองได้ เท่านี้จริๆงเล  มไ่มีทางเลย จะบอกว่า เท่านี้ก็หาได้เลย รักษาสิว

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL