ต้องคิดว่า สิวอักเสบ มาได้ไง

คนที่คิดว่าสิวมาได้ เอาง่าย ๆ สิวเกิดขึ้นจากที่เราไม่รักษาตัวเอง สิวเกิดขึ้นมาได้โดยที่ไม่ดูแลตัวเองก็คิดมาว่าที่นี่หละ มาตามน่าอ่นได้ไง งง ตัวเองมาตามนี้หละ ได้ฟังเพลงที่ตัวเองได้คิด ก็ งง คิดว่าไหม มาเลยได้อย่างไร ก็ตามมาคิดว่าอย่างไรก็มาตามอ่านได้เลยอย่างไร ก็ มาเลย สิวอักเสบ

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL