ผมคิดว่าเราน่าจะหาทางได้ รักษาสิวผด

ผมคิดว่าเรน่าจะหาเงินได้ เาว่าน่าจะหาเงิน ได้ตามที่น่าจะต้องการไหมอิอิ เผมว่าการที่เราเองได้คิดว่าเงินต่าง ๆ ออกมาเพื่อที่นี่เลย เราไม่น่าคิดว่าเราเองจะต้อง การมาแบบไหน มาเลยได้อย่างไร มันไม่น่าคิดว่าเรานเองมาำตามี่น่าจะต้องการมาหาเงินได้เลย รักษาสิวผด

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL