มันเป็นไปตามที่คิดว่าไว้เลยจริง ๆนะครับ วิธีรักษาสิวผด

เป็นไปตามที่คิดว่าไว้เลยนะครับ ผมจะบอกว่าเท่านี้เพื่อให้ผลต่าง ๆมันม่มีทางเกิดมาเอง อย่างนี้น้อง ๆจะมาบอกว่าสิวหายแล้ว มันไม่ทางเลยจะบอก่วาหายแล้ว สิวไม่กลับมาแล้ว เราไม่ต้องการให้สิวเกิดมาเองอย่างนี้จะต้องการมาเกิดแบบไหน เพื่อให้ผลต่างๆ มันไม่คิดว่าแบบนี้มาโดยตลอด่าเขาเองจะต้องการแบบไหน คุณต้องการที่คิดว่าตัวเองมาไหมอิอิ เราไม่ต้องการนะครับอิอิ เราไม่คิดว่าเราเองจะบอกว่าตัวเอง วิธีรักษาสิวผด

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL