รักษาสิวผด ไม่คิดว่าตัวเองมานัง่ทำงานที่นี่เลย

รักษาสิวผด ไมทคิดว่าตัวเองมานัง่ทำงานที่นี่เลย เขาเองไม่คิดว่าตัวเองมานั่งทำงานที่นี่เลย เขาเองไม่รู้ว่าเขานะต้องการแบบไหน ความรู้สึดแบบไหน ที่เขาเองต้องการ มันไม่มีทางเลย จะรู้่วาเขาไม่บอกว่าตัวเองได้เดินทางออกมาเพื่อให้ได้ ตามที่ต้องการเท่านี้เองหรือว่าเขาเอง ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ มันไม่มีทางออกเลยนะคัรบ รักษาสิวผด

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL