วันนี้อยากจะให้ตัวเองได้ทำสิ่งที่้ต้องการ วิธีรักษาสิวอักเสบ

วันนี้อยากจะให้ตัวเองได้ทำสิง่ที่ต้องการ มันไม่เกิดขึ้นแล้วจริง ๆ มันไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้แล้วเขาจะต้องการอะไร มันไม่มีหรอกว่าตัวเราเองนะต้องการอะไรมกากว่านี้ มันเป็นแบบนี้มานานแล้ว เท่านั้นเองครับ อิอิผมอยากจะถามเพือ่น ๆ น้อง ๆ ว่า อยากจะให้อะไร มันมองไม่ออกเลย มันอไม่อยากจะคิดว่าเลยวันนี้เราจะต้องการได้อะไร มันไม่มีแล้วจริง ๆ วิธีรักษาสิวอักเสบ

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL