วิธีรักษาสิวผด เราว่าน่าจะมาลองได้เลย

วิธีรักษาสิวผด คือว่าผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมเองเซ็ง ๆ กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริๆงเลย นะครับ อยากจะให้สิวหาย มันไม่หายเลย จะต้องการแบบไหนให้หายอยากจะบอกว่าสิง่ที่คิดว่ามันจะหายได้นั้นไม่มีทางกลับมาเลย ผมเองอยากจะให้ห่ายแต่ว่าทางท ี่ดีทีสุดของทางเราเองไม่มีทางเลย อิอิเรว่าไม่มีทางออกเลย คุณเองคิดว่าแบบนี้ดีไหม วิธีรักษาสิวผด 

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL