วิธีรักษาสิว ด้วยตัวเอง

วิธีรักษาสิว เราว่าหายได้ตัวเองเองเท่านี้ก็ต้องเท่านี้จิง ๆนะครับผมคิดว่าเงินหรือว่าทอง ๆ ต่าง ๆ มันหายได มันไม่ออกมาเพื่อให้น้อง ๆ ว่าจะต้องการแบนี้หรือว่าแบบไหน อิอิเราว่าเงินทองต่าง ๆ เงินต่าง ๆ มันไม่ได้อกอมาจากความที่ตัวเองได้คิดว่าไหม เราว่ามันไม่ได้ออกมาเพื่อให้น้อง ๆ จะต้องการเท่านี้เลยอิอิราว่าเงินนี้ออกมาเพือ่เขาเองนะคัรบง วิธีรักษาสิว

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL