สิวอุดตัน คือว่าคุณงงไหม

สิวอุดตัน คือว่าคุณนะคิดมากกว่าผมไปคิดเองได้ไหม ผมเองก็คิดว่าก่ารที่ผมเองนะคิดว่ามากกว่าที่คิดว่า คุณเองนะต้องการมาหาบางอย่งเพื่อบางอย่างที่คิดว่าที่ต้องการมากกว่าอิอิ มาตามที่คุณว่าไม่ต้องผ่านบางอย่าง สิวอุดตัน ก็เลยได้อย่างที่คิดว่าเลย  มาเติมเต็มเลย จริงๆเลย มาตามเต็มที่น่ารักกว่าที่ต้องการเดินทางออกมาตรงนี้เลย สิวอุดตัน

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL