สิวเสี้ยน ที่คิดว่าน่าจะออกมาดีที่สุดเลย

สิวเสี้ยน เราว่าการที่หลาย ๆ คนเองนะต้องการมาทำงานที่ว่าอกอมาที่สุดว่าดีออกมาที่สุดเลย อิอิเราก็ตามาตามหาผลงานที่สุดเลยอย่างที่ต้องการมากกว่าที่เป้นนะ อิอิ เราว่าการที่หลาย ๆ คนเองนะต้องการมาตามหาเราเอง อิอิมาตามเลยอย่างที่ว่าหละ อิอิมาตามเลยอย่างไม่น่าเชืือว่าเราน่าจะผ่านมาได้อย่างที่น่าจะต้องการไม่การมีอะไรมากกว่าที่เป็นมากกว่าละ อิอิ สิวเสี้ยน

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL