อยากจะเขียนออกมาเพื่อ วิธีรักษาสิว

อยากจะเขียนออกมาเพื่อให้น้อง ๆว่าน่าจะหาทางออกเพื่อน้อ งๆ ว่าอยกาจะหายได้ไหม ผมอยากจะหายได้น้อง ๆ ว่าสิวหายได้ เท่านี้น้ง ๆ ว่าจะหาเงินมาเพื่อใได้เงิน หรือาสิวหาย มันไม่น่าจะบอกว่าสิวหายได้ไหม เราว่าน่าจะหายได้เลย น้อง ๆ ว่าอย่างนี้จะหายไ่้เลยอิอิราว่าน่าจะหายเล ยวิธีรักษาสิว

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL