เป็นที่เรื่อของทางนี้จริง ๆนะครับ รักษาสิว

เป็นเรื่องทีเ่กิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจจริง ๆ เลย ผมอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าติดตามอย่างมาๆกเลยอิอิมาทางนีเพื่อหาเรื่องของตัวเองมากกว่าไหมอิอิ ทางนี้ก็อยากจะสิวหายได้อย่างไม่น่าเชือว่าจะหายได้เท่านั้นอิอิมาทางเพื่อให้น้อง ๆ เงอได้อย่างที่บอกว่าหละครับ ผมเองไม่อยากจะบอกว่าเพื่อน ๆ คัรบอิอิมาทางนี้เพื่อทางออกมาที่ว่าดีที่สุดเลยอิอิ ทางนี้มาอ่านได้เลย รักษาสิว

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL