เป็นไปได้ไหม ว่าเราจะต้องการวิธีรักษาสิวผด

เป็นไปได้ไหมเว่าเราจะต้องการแบบว่าหายจากสิวได้ เราจะต้องการแบบว่าสิวหายได้ มันไม่ต้องการแบบนี้เลยนะครับ อยู่ทีว่าผมเองจะต้องการแบบไหน เราเองจะต้องการแบบไหน เราไม่ม่ทางเกิดได้เลย อยากจะบอกว่าความสุขมันไม่เกิดมเาองเราจะต้องการความสุขต่า งๆ มันไม่มีทางเกิดเลย วิธีรักษาสิวผด ก็ไม่หายได้เหมือนกัน มันเป็นแนวทางของเราเองจะต้องการแบบไหน เราไม่มีทางรู้เลย ว่าจะมาแบบไหน เราไม่มีทางเห็นได้เลย วิธีรักษาสิวผด

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL