เราจะต้องการแบไหน รักษาสิวอักเสบ

เราจะต้องการแบบไหน  มาหาเพื่อน ๆ นะครับ ผมจะต้องการแบบนนี้เพื่อให้ผลที่ออกมาเพื่อให้สิวหาย นะต้องการแบบไหน ผมไม่คิดว่าจะออกแบบเรื่องราวแบบนี้มาเพื่อให้ผลที่คิดว่าดีกว่านี้นะครับ อิอิ เราจะต้องการแบบไหน มาเพื่อให้ผลที่ต้องการที่คุณต้องการแบบนี้ ไม่ต้องการแบบที่คิดว่าออกมาเพื่อแบบนี้ รักษาสิวอักเสบ

Comments on this post

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackbacks and Pinbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL