No image

ครีมรักษาสิว มาง่ายกว่าที่คิดว่าหละ อิอิ

ครีมรักษาสิว การที่คิดว่าง่ายหว่าไหม มาตาที่เงินของผมเองมาตามที่คิดว่าไหม อิอิมาตามน้อง ๆ ว่าอย่างที่คิดว่าอย่างจริง ๆเลยเขาเองก็งงตัวเองมากว่าที่คิดว่าไม่น่าจะต้องการเงินเลย ตอนนี้ อิอิมาตามที่น่าคิดว่ามากกว่านะ ิอิอ ผมเองก็งงตัวเองมาตามที่ว่าติดตามเอง กฏ้มาตาเองนะ ครีมรักษาสิว